DLA NAUCZYCIELI


Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Dla Państwa wygody wszelkie formalności związane z wyjazdem możemy załatwić drogą elektroniczną lub za pośrednictwem naszego pracownika, który na Państwa życzenie przyjedzie do szkoły. Poniżej przedstawiamy bardzo pomocny krótki opis poszczególnych etapów związanych z organizacją imprezy turystycznej.

1 etap.

Wybór imprezy– na tym etapie polecamy zapoznanie się z ofertą naszych wyjazdów. Dla ułatwienia wyboru zarówno w katalogu papierowym jak i na naszej stronie wycieczki są pogrupowane według następujących kategorii: ilość dni oraz grupa wiekowa.

2 etap.

Szczegółowy program – po dokonaniu wyboru programu prosimy o kontakt
z biurem i przesłanie drogą elektroniczną Państwa wytycznych dotyczących wyjazdu. Informacje które są niezbędne do przygotowania oferty to:

  • termin wyjazdu

  • grupa wiekowa

  • ilość uczestników i opiekunów ze szkoły

  • sugestie dotyczące programu ( co zwiedzamy z danego regionu, jakie zajęcia sportowe preferuje grupa, czy w programie powinniśmy uwzględnić zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli)

3 etap.

Przedstawienie oferty -po otrzymaniu wszystkich wytycznych przygotujemy
i prześlemy szczegółową ofertę uwzględniającą Państwa sugestie. Jeżeli jest taka możliwość to zachęcamy do zorganizowania w ramach zebrania klasowego 15 minutowego spotkania rodziców z pracownikiem biura. Przedstawiciel biura zapozna rodziców ze szczegółami wyjazdu oraz odpowie na ewentualne pytania rodziców.

4 etap.

Podpisanie umowy – po ustaleniu wszystkich szczegółów związanych
z wyjazdem przedstawimy Państwu wstępny projekt umowy zawierający wspólne ustalenia. Po zaakceptowaniu przez przedstawicieli szkoły zapisów umowy ustalimy wspólnie dogodny termin podpisania umowy.

Na Państwa życzenie nasz pracownik przyjedzie w tym celu do szkoły.

Pytania od Rodziców.

Na każdym etapie organizacji wycieczki służymy pomocą i na prośbę Nauczyciela lub Rodziców nasz pracownik po wcześniejszym umówieniu przyjedzie na zebranie i odpowie na pytania dotyczące wyjazdu.