WYCIECZKI SZKOLNE

Godziny poszczególnych wyjazdów i miejsca podstawienia autokarów podawane są z 2 tygodniowym wyprzedzeniem:

Ważne informacje:

Jeżeli Szkoła lub Rodzice życzą sobie aby autokar przed wyjazdem był sprawdzony przez Policję prosimy o zgłoszenie takiego faktu nie później niż tydzień przed wyznaczoną datą wyjazdu.

Jeżeli dziecko na stałe przyjmuje leki prosimy o przekazanie ich nauczycielce i przygotowanie dokładnej rozpiski dawkowania.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie do biura specjalistycznych diet żywieniowych.

Przypominamy o spakowaniu ubrań niezbędnych do udziału w zajęciach zgodnych z programem.

Prosimy o zapewnienie dziecku prowiantu na czas podróży do ośrodka